JSME BIO FARMA

FARMA POKLUDA, s.r.o. Hospodaříme od roku 1992

FARMA POKLUDA, s.r.o.
děkuje MAS Krušné hory, o.p.s. za podporu při realizaci
PROJEKTU
„Podpora pro rozvoj nezemědělské činnosti“
Registrační číslo žádosti 22/007/19210/341/142/005122
který je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 – 2020
V rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Fiche 6. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Co je BIO Farma

Jedná se o produkty pěstované ekologickým, tedy přirozeným způsobem, jak tomu bývalo v minulosti. To ovšem znamená vynaložit více námahy a úsilí, aby vše – rostliny i zvířata – vyrůstalo a dozrávalo i bez chemických postřiků, bez příměsí antibiotika hormonů v krmivu. Jde o náročnější způsob zemědělského hospodaření ve srovnání s konvenčními, ale ne zcela zdravými postupy. Proto jsou i ceny BIO produktů vyšší, ale vyplatí se do nich investovat, neboť jde o to nejdůležitější, co každý z nás má – vlastní zdraví. BIO kvalita výrobků je prověřována pravidelnou i namátkovou kontrolou nezávislých státních (kontrolních) organizací, a dodržování stanovaných předpisů je také podmínkou k udělení certifikátu BIO. Naší kontrolní organizací je KEZ, o.p.s.

Kdo jsme

Jsme rodinná farma, hospodařit jsme začali v roce 1992 s 30 ovcemi na 8 ha půdy vrácené dědovi v restitucích. Postupně jsme farmu rozšiřovali a přešli od chovu ovcí k chovu skotu na maso, pěstování obilovin a pícnin a od konce roku 2022 k chovu nosnic s produkcí vajec a to vše jako ekologičtí zemědělci. Všechny produkty mají tedy certifikaci BIO. Naše firma sídlí v Krušných horách, v obci Vysoká Pec, v části Rudné. Pobočku máme v Nové Roli u Karlových Varů. Příležitostně dle volných kapacit poskytujeme zemědělské služby (sekání, lisování, mulčování, sklizeň kombajnem ad.)

Co chováme a pěstujeme

Chováme skot masného plemene Limousine. K prodeji nabízíme BIO vejce z farmy Rudné, kde chováme nosnice druhu Dominant. V BIO kvalitě produkujeme obilí (pšenice a dále dle aktuálního osevního plánu) a pícniny (seno, senáž). Provádíme další zemědělské služby s naší technikou, jako je kombajn, teleskopický nakladač (MERLO), bagr a další ...

Naše farma vize do budoucna

Proč chceme být BIO farma

Když by mi někdo v roce 1992 řekl jaká je v zemědělství dřina a odříkání asi bych prodal pozemky které mi vrátili v restituci a šel bych dělat nějakou klidnou práci. Ale teď s odstupem času vidím, čeho jsme dosáhli a těším na léta budoucí. Mojí vizí je vrátit do České krajiny rodinné farmy, kterým nezáleží jen na zisku, ale na krajině, přírodě a tradičním hospodaření, tak aby jsme si tuto planetu zachovali i pro další generace.

Vlastimil Pokluda

jednatel

Naše farmav číslech

Naše zkušenosti v zemědělství

Chov skotu
75%
Produkce vajec
58%
Rostliná výroba
75%
Ostatní služby
70%

POKRAČUJEME V TRADIČNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ

JIŽ VÍCE JAK 30 LET